Idyllinen Sveitsi

Sveitsi
MATKAVAIHTOEHDOT: MATKAN KESTO: 
13.-18.5.2018
15.-20.7.2018
2.-7.9.2018
5 yötä ja 6 päivää

OK-Matkojen lisä- ja erityisehdot erikoismatkoilla

IDYLLINEN SVEITSI 2018

Matkapakettiemme erityisluonteen (reittilentojen-, majoituksen- ja matkaohjelmien poikkeukselliset
määräykset ja ehdot / Yleiset valmismatkaehdot 1.3.) vuoksi sovellamme Yleisten valmismatkaehtojen
kohdista 4. ja 5.1. sekä 8. poikkeavia peruutus- ja muutosehtoja peruutuksen tai muutoksen syystä
riippumatta. Varattua ja maksettua matkaa ei yleensä voi muuttaa tai perua kuluitta.

VARAA ILMAN PALVELUMAKSUA

Puhelimitse, toimistostamme tai verkkopalvelumme kautta varatuista matkapaketeista ei peritä erillistä
palvelumaksua.

AVOIN KAUPPA

Matkapaketin voi peruuttaa kuluitta 7 vrk:n kuluessa varauksesta, mikäli lähtöpäivään on peruutushetkellä
aikaa vähintään 90 vrk. Tällöin palautetaan varausmaksu kokonaisuudessaan asiakkaalle. Avoin kauppa ei
koske asiakkaan eri tilauksesta hankittuja lisäpalveluita, kuten mm. tapahtumalippuja yms. eikä matkoja,
jotka erääntyvät kokonaan maksettavaksi jo varaushetkellä.

MAKSUEHDOT

• Matkaa varattaessa suoritetaan varausmaksu 400 €/ henkilö. Puhelimitse tai toimistossa varattaessa
tulee varausmaksu suorittaa 3 vrk:n kuluessa varauksesta. Verkkopalvelumme kautta varatuista matkoista
varausmaksu suoritetaan varauksen yhteydessä.

• Loppumaksu suoritetaan viimeistään 45 vrk ennen matkan alkua. Jos matka varataan alle 45 vrk ennen
matkan alkua, on koko matkan hinta suoritettava heti. Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa matkasopimus,
mikäli matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa viimeistään sovittuna maksupäivänä.

PERUUTUS- JA MUUTOSEHDOT

Matkustajan oikeus peruuttaa matka ilman erityistä syytä

• Jos matka peruutetaan viimeistään 45 vrk ennen matkan alkua, peritään varausmaksu 400 € /henkilö
• Jos matka peruutetaan viimeistään 44 – 31 vrk ennen matkan alkua, peritään 50 % matkan hinnasta.
• Jos matka peruutetaan viimeistään 30 – 0 vrk ennen matkan alkua, peritään 100 % matkan hinnasta.

Matkustajan oikeus peruuttaa matka erityisestä syystä – äkillinen sairastapaus tai muu vakava tapahtuma

  • Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma, hänellä on valmismatkalain 15 §:n 1 momentin 3 kohdan ja Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 5.1. mukainen oikeus peruuttaa matka. Sovellamme matkapakettiemme osalta valmismatkalain 15 §:n 2 momenttia, jonka mukaan matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista matkanjärjestäjällä ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. lennot, majoituspalvelut ja muut matkajärjestelyt). Matkanjärjestäjällä on oikeus periä todelliset alihankkijan kulut sekä matkanjärjestäjän palveluhinnaston mukaiset toimistokulut (200 €/henkilö).
  • Matkanjärjestäjä ei sen sijaan ole oikeutettu korvaukseen esimerkiksi menettämästään liikevoitosta. Matkustajan on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä matkanjärjestäjälle. Matkalle lähdön este on osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella poliisitutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön lausunnolla.
  • Kehotamme matkustajia ottamaan peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen sekä tarkistamaan peruutusturvaehtokohdan, varsinkin jos kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus.

Matkustajan oikeus muuttaa sopimusta ja luovuttaa se toiselle

  • Reittilentojen lipunkirjoitus tapahtuu hyvissä ajoin ennen matkaa ja useimmat lentolipputyypit eivät salli takaisinmaksua lipunkirjoituksen jälkeen muutos- tai peruutustilanteissa. Hotellien ja matkaohjelmien muutos- tai peruutusäännöt vaihtelevat alihankkijasta riippuen. Takaisinmaksurajoitukset ja peruutusäännöt ovat huomattavasti Yleisiä valmismatkaehtoja tiukemmat.
  • Matkanjärjestäjä veloittaa asiakkaalta reittilennon/hotellin/matkaohjelman muutoksesta tai peruuttamisesta aiheutuneet alihankkijoiden veloittamat kulut sekä muutoksen tai peruutuksen työvaiheiden käsittelystä aiheutuneet kohtuulliset kulut (vähintään toimistokulut 200 €/henkilö).
  • Kehotamme matkustajia ottamaan peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen sekä tarkistamaan muutos- ja peruutusturvaehtokohdan, varsinkin jos kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus.

TAKAISINMAKSUT

Matkustajalla ei ole oikeutta takaisinmaksuun käyttämättä jättämistään palveluista

HINNOITTELUPERUSTE

Kaikki hinnat ovat sitoumuksetta perustuen 26.9.2017 voimassa olleisiin tietoihin, aikatauluihin, hintoihin ja
valuuttakursseihin. Varaamme oikeuden muuttaa matkan hintaa Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 9.
mukaisesti. Lopulliseen hintaan voivat vaikuttaa verojen ja julkisten maksujen, kuljetus- ja/tai
kohdekustannusten ja valuuttakurssien muutokset. Kuluttaja-asiamiehen antamien ohjeiden mukaan
hinnanmuutosta laskettaessa verrataan esitteen hinnoittelukurssia ja 6 viikkoa ennen matkaa voimassa
ollutta valuuttakurssia.

HINTAAN SISÄLTYVÄT PALVELUT

Matkapaketin hintaan sisältyvät palvelut käyvät ilmi esitteestä, verkkopalvelustamme sekä matkavarauksen
yhteydessä.

NAIS- JA MIESPAIKAT

Täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tilanne tarkistetaan 6 viikkoa ennen matkan alkua. Mikäli nais- ja
miespaikat eivät mene tasan, on viimeksi ilmoittautunut velvollinen maksamaan yhden hengen huoneesta
lisämaksun. Kuluton peruutus ei ole mahdollinen.

KAMPANJAHINNAT JA -EDUT

Matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa esitteen hinnastossa mainittuja hintoja. Kampanjahinnat ja -edut
ovat voimassa siitä hetkestä alkaen kun ne ilmoitetaan, eivätkä ne koske sitä ennen varattuja matkoja.
Kampanjahintaisia matkoja on aina rajoitettu määrä.

LISÄPALVELUT

Matkaan lisäpalveluna liitettävät tapahtumaliput tai – ilmoittautumiset sekä asiakkaan pyynnöstä erikseen
tilatut muut lisäpalvelut on maksettava kokonaisuudessaan varausmaksun tai lisäpalvelutilauksen
yhteydessä. Lisäpalvelutilaus on heti sitova, ja peruutuskulut ovat peruutuksen syystä riippumatta 100 %.
Matkanjärjestäjä ei vastaa tapahtuman peruuntumisesta, tapahtumajärjestelyjen vaihtumisesta,
ajankohdan tai paikan muuttumisesta tai virheistä tapahtumaohjelmassa eikä edellä mainittujen
epäkohtien asiakkaille aiheuttamista vahingoista tai kustannuksista. Lisäpalveluista peritään
palveluhinnaston mukaiset maksut.

HOTELLIN VAIHTUMINEN

Matkanjärjestäjällä on oikeus vaihtaa hotelli toiseen vastaavantasoiseen tai parempaan hotelliin ilman
velvollisuutta hinnan alennukseen tai korvaukseen.

OPPAAN SAIRASTUMINEN

Suomenkielisen oppaan sairastuessa äkillisesti kohteessa pidätämme oikeuden vaihtaa suomenkielinen
oppaamme englanninkieliseen, mikäli toista suomenkielistä opasta ei ole saatavilla.

MATKUSTUSASIAKIRJAT

Matkustaja hankkii itse omalla kustannuksellaan matkalle tarvittavat matkustusasiakirjat ja
viisumin/matkustusluvan. Matkanjärjestäjä ei vastaa matkustajalle aiheutuneista vahingoista, mikäli matka
estyy tai keskeytyy puutteellisten matkustusasiakirjojen tai viisumin/matkustusluvan epäämisen johdosta.

SOPIMUSEHTOJEN MUUTOS

Verkkopalvelumme kautta voi tehdä varauksia ympäri vuorokauden joka päivä. Mikäli tehty matkavaraus ei
siirry lentoyhtiölle automaattisesti, siirtyy varaus manuaaliseen käsittelyyn joka tehdään toimistossamme
matkavarausta seuraavana arkipäivänä. Huomioi tämä erityisesti viikonloppuisin ja juhlapyhinä. Varaamme
näissä tapauksissa oikeuden muuttaa sopimusehtoja vielä matkavarausta seuraavana arkipäivänä.
Tämän esitteen matkojen ja matkasarjojen toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkustajia.
Matkanjärjestäjällä on yleisten valmismatkaehtojen kohdan 11.1. perusteella oikeus peruuttaa matka tai
koko matkasarja, jos matkalle tai matkasarjaan ei ole kokonaisuutena ilmoittautunut sen toteuttamiseen
edellyttämää matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan tällöin viimeistään 21 vrk ennen matkan
alkua. Matkanjärjestäjä varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimusehtoja ja muita esitetietoja ennen
sopimuksen syntymistä.

OK-Matkat ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista eikä mahdollisista painovirheistä.
Tämä koskee kaikkia hintoja, alennuksia, lähtöpäiviä, lentoja, hotelleja jne. Kaikki hinnat, aikataulut ja
retkiohjelmat ovat sitoumuksetta. Varaamme oikeuden muuttaa esitetietoja ja sopimusehtoja ennen
matkasopimuksen syntymistä. Voimassaolevat tiedot ovat tarkistettavissa verkkopalvelustamme sekä
toimistostamme.

Kaikki tämän esitteen matkat ovat valmismatkoja ja kuuluvat Kuluttajaviraston vakuuden piiriin.

VASTUULLINEN MATKANJÄRJESTÄJÄ

OK-MATKAT OY LTD
Uudenmaankatu 16 A (5. kerros)
00120 Helsinki
Puhelin: 09-2510 2050
myynti@okmatkat.fi
www.okmatkat.fi
Y-tunnus: 2815557-3
KKV rekisterinumero: 451/17/MjMv 

Valvova viranomainen:
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
PL 5, 00531 Helsinki
Käyntiosoite:
Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki
Puhelin: 029 505 3000 (vaihde)
kirjaamo@kkv.fi
www.kkv.fi

Ehdot ovat päivitetty 26.9.2017 ja ovat voimassa toistaiseksi. Voimassaolevat ehdot ovat tarkistettavissa
verkkopalvelustamme sekä toimistostamme.

Seuraavat lähdöt

LÄHTÖ PALUU MATKA HINTA ALKAEN  
13.5. Su 18.5. Pe Idyllinen Sveitsi su-pe, Finnair 2 099,00 €Tarjous! VARAA
15.7. Su 20.7. Pe Idyllinen Sveitsi su-pe, Finnair 2 399,00 € VARAA
2.9. Su 7.9. Pe Idyllinen Sveitsi su-pe, Finnair 2 299,00 € VARAA