MATKAN AJANKOHTA: MATKAN KESTO: 
5.-14.10.2015  9 yötä 

OK-MATKOJEN LISÄEHDOT ERIKOISMATKOILLA

FINNFEST BUFFALOSSA  5.–14.10.2015

MAKSU- JA VARAUSEHDOT

OK-Matkat noudattaa Suomen Matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen hyväksymiä
yleisiä valmismatkaehtoja sekä OK- Matkojen lisä- ja erityisehtoja. Matkan erityisluonteen,
kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten ja poikkeuksellisten majoitusehtojen
vuoksi sovellamme Yleisistä valmismatkaehdoista poikkeavia lisä- ja erityisehtoja. Yleiset
valmismatkaehdot ovat saatavilla OK- Matkat/Nordic Ferry Center Oy:n toimistossa tai
Internetsivuilla www.okmatkat.fi. Matka katsotaan varatuksi ja molempia osapuolia sitovaksi vasta
kun varausmaksu on maksettu.

MAKSUEHDOT

  • Varausmaksu 350 € /henkilö suoritetaan 3 vrk:n kuluessa varauksesta.
  • Loppumaksu suoritetaan viimeistään 28.8.2015.

Jos matka varataan 28.8.2015 tai myöhemmin, on koko matkan hinta suoritettava heti.

Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa matkasopimus, mikäli matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa viimeistään sovittuna maksupäivänä.

PERUUTUSEHDOT

Matkustaja voi peruuttaa matkan ennen matkan alkua ilman erityistä syytä seuraavasti:

• peruutus 4.8.2015 mennessä -> peruutuskulut ovat 100 € /henkilö
• peruutus 5. - 27.8.2015 -> peruutuskulut ovat 350 € /henkilö
• peruutus 28.8.– 17.9.2015 -> peruutuskulut ovat 80 % matkan hinnasta
• peruutus 18.9.2015 tai myöhemmin -> peruutuskulut ovat 100 % eli koko matkan hinta.

Myös sairastapauksissa ja kuolemantapauksissa noudatamme yllämainittuja peruutusehtoja. Suosittelemme kattavan matkavakuutuksen ja matkan peruutusvakuutuksen ottamista jo matkan tilausvaiheessa. Lääkärintodistus matkanjärjestäjälle ei vapauta yllä mainituista peruutuskuluista. 

Matkavakuutuksen lisäksi on mahdollista ostaa erillinen peruuntumisvakuutus. Se antaa laajemman turvan silloin, kun esim. työeste tai merkittävä perhetapahtuma sotkee matkasuunnitelmat. Tämä vapaaehtoinen vakuutus on tehtävä 7 vrk sisällä varausmaksun suorittamisesta. Vakuutusta ei voi tehdä takautuvasti. Lisätietoja vakuutuksesta saatte toimistostamme.

Käyttämättä jääneistä palveluista ei suoriteta takaisinmaksua. Matkaan lisäpalveluna liitettävät tapahtumaliput sekä asiakkaan pyynnöstä tilatut lisäpalvelut ovat heti sitovia ja ne on maksettava varausmaksun tai lisäpalvelutilauksen yhteydessä. Lisäpalvelutilaus on heti sitova ja peruutuskulut peruutuksen syystä riippumatta ovat 100 %. Matkanjärjestäjä ei vastaa tapahtuman peruuntumisesta, tapahtumajärjestelyjen vaihtumisesta, ajankohdan tai paikan muuttumisesta tai virheistä tapahtumaohjelmassa eikä edellä mainittujen epäkohtien asiakkaille mahdollisesti
aiheutuneista vahingoista tai kustannuksista.

TOIMISTOKULUT

Yleisten valmismatkaehtojen mukaisesti peruutuksista tai muista vastaavista muutoksista peritään
toimistokuluina EUR 100 /henkilö. Huom! Poikkeuksena yleisiin valmismatkaehtoihin (YVE 1.3.)
matkanjärjestäjällä on oikeus periä toimistokulujen lisäksi ne maksut, jotka lentoyhtiö, majoitusliike
tai muu palveluntuottaja perii matkanjärjestäjältä.

HOTELLIN VAIHTUMINEN

Matkanjärjestäjällä on oikeus vaihtaa hotelli toiseen vastaavantasoiseen tai parempaan hotelliin
ilman velvollisuutta hinnan alennukseen tai korvaukseen.

OPPAAN SAIRASTUMINEN

Suomenkielisen oppaan sairastuessa äkillisesti kohteessa pidätämme oikeuden vaihtaa suomenkielinen oppaamme englanninkieliseen, mikäli toista suomenkielistä opasta ei ole saatavilla.

PASSI, MATKUSTUSLUPA JA ROKOTUKSET

Matkustaja hankkii itse omalla kustannuksellaan matkalle tarvittavat matkustusasiakirjat, matkustusluvan ja rokotukset. Matkanjärjestäjä ei vastaa matkustajalle aiheutuneista vahingoista, mikäli matka estyy tai keskeytyy puutteellisten matkustusasiakirjojen tai matkustusluvan epäämisen johdosta.

VALUUTTAKURSSI

Hinnat perustuvat 29.1.2015 voimassa olleeseen valuuttakurssiin. Varaamme oikeuden muuttaa matkan hintaa Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 9. mukaisesti. Hinta tarkistetaan 6 viikkoa ennen matkalle lähtöä.

MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUS PERUA MATKA

Erikoismatkojen toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkustajia. Matkanjärjestäjällä on yleisten valmismatkaehtojen kohdan 11.1. perusteella oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamiseen edellyttämää matkustajamäärää. Peruuttamisesta OK-Matkat ilmoittaa tällöin viimeistään 6 viikkoa ennen matkan alkua (muussa tapauksessa matka toteutuu ilman erillistä ilmoitusta). Matkanjärjestäjä varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimusehtoja ja muita tietoja ennen sopimuksen syntymistä. OK-Matkat ei vastaa matkanjärjestäjästä
riippumattomista muutoksista. OK- Matkoilla on oikeus tehdä ohjelmallisten matkojen matkaohjelmiin muutoksia, jotka eivät olennaisesti vaikuta matkan sisältöön.

VASTUULLINEN MATKANJÄRJESTÄJÄ
OK-MATKAT/NORDIC FERRY CENTER Oy