Asiakasrekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.  Luotu 1.11.2009. Päivitetty 3.7.2017.

Rekisterinpitäjä

OK-MATKAT Oy Ltd

Y-tunnus 2815557-3
KKV rekisterinumero: 451/17/MjMv

Uudenmaankatu 16 A
00120 HELSINKI
p. 09-2510 2050
Rekisteriasioista vastaava henkilö
Elina Forsström
p. 09-2510 2084

Valvova viranomainen:

Kilpailu- ja kuluttajavirasto
PL 5, 00531 Helsinki
Käyntiosoite: 
Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki
Puhelin: 029 505 3000 (vaihde)
kirjaamo@kkv.fi
www.kkv.fi

Rekisterin nimi sekä rekisteröidyt

OK-Matkat asiakasrekisteri. Rekisteröinnin perusteena on myynti- tai palvelusuhde tai OK-Matkat palveluihin rekisteröityminen.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.  Tietoja käsitellään myös OK-Matkat valmismatkojen järjestäjänä velvoittavien lakisääteisten vaatimusten ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen sekä asiakasviestintään, mukaan lukien sähköinen viestintä. Lisäksi OK-Matkat yhteistyökumppanit, kuten lentoyhtiöt, hotellit ja paikalliset yhteistyökumppanit matkakohteessa voivat käsitellä tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin OK-Matkat toimeksiannosta ja lukuun.
Tietoja käytetään myös mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Perustiedot kuten

• etu- ja sukunimi
• osoitetiedot ja asuinmaa
• matkapuhelinnumero
• lankapuhelinnumero
• sähköpostiosoite
• syntymäaika
• sukupuoli

Matkan järjestämistä edellyttävät tiedot kuten

 • matkakohde, lähtöpäivä, varauspäivä, hotelli- ja lentotiedot, matkan hinta, alennukset ja alennusperusteet, myyntikanava ja mahdollinen virkailija

• passinumero ja muut passitiedot, matkavakuutuksesta, matkan sisältöä ja kanssamatkustavia koskevat tiedot sekä erityisiä lisäpalveluita, toiveita tai rajoituksia koskevat tiedot, mukaan lukien arkaluonteiset asiat, kuten terveydentilaan, sairauteen tai vammaisuuteen liittyvät tiedot

Sähköisten palveluiden käyttämistä koskevat tiedot kuten

 • uutiskirjeen tilaamista koskevat tiedot, asiakkaan selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot sekä asiakkaan selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (kuten IP-osoite, selain, selainversio).

Asiakkuutta koskevat muut tiedot kuten

• asiakkaan suoramarkkinointikiellot ja – suostumukset
• asiakkaan aikaisemmat matkat
• asiakkaan muu palveluhistoria (esim. yhteydenotot asiakkaaseen/asiakkaalta)
• asiakkaan itsensä antamat muut lisätiedot (esim. kiinnostus- ja asiointitiedot)
• asiakkaan maksamista ja perintää koskevat tiedot
• asiakkaan reklamaatiot, palautteet ja muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito

Säännönmukaiset tietolähteet

 Henkilötietoja kerätään mm. asiakkaan antaessa tietoja OK-Matkat varausjärjestelmän välityksellä tai muissa asiakaspalvelutilanteissa. Henkilötietoja voidaan kerätä asiakkaan päätelaitteista evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 OK-Matkat ei säännönmukaisesti luovuta henkilötietoja yhteistyökumppaneilleen tai muille kolmansille osapuolille, elleivät lainsäädäntö tai kansainväliset sopimukset aseta velvoitteita luovuttaa tietoja (esim. tietojen luovuttaminen USA:n, Kanadan ja Venäjän  tulli- ja rajavartiolaitokselle). OK-Matkat voi kuitenkin luovuttaa tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia. OK-Matkat voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä myös asiakkuuden päättymisen jälkeen, ellei asiakas sitä kiellä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Sähköisesti talletetut tiedot: Asiakasrekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin tunnuksin ja salasanoin sekä tietoturvan alalla yleisesti riittävinä pidetyin muin suojakeinoin, kuten palomuurein.

Ainoastaan määrätyillä OK-Matkat työntekijöillä ja OK-Matkat toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasrekisterin tietoja. Käyttäjä saa ylläpito- tai selausoikeuden ainoastaan käytön kannalta tarpeellisiin tietoihin.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.

Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suora-mainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä OK-Matkoihin.

Evästeet

Käytämme okmatkat.fi sivuillamme evästeitä eli nk. cookie – toimintoa. Evästeiden avulla keräämme tietoa siitä kuinka kävijät liikkuvat ja käyttäytyvät verkkosivuillamme.

Evästeiden avulla saamme tietoa mm. miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt verkkosivuillemme, milloin ja mitä verkkosivujamme käyttäjä on selannut, mitä käyttäjä on verkkosivuillamme klikannut sekä mitä verkkoselaimia ja minkälaisia päätelaitteita käyttäjät käyttävät.

Sivustollamme kaytämme  mm. Google Analytics –analytiikkaohjelmistoa ja sen mainontaominaisuuksia sekä Facebookin seurantapikseliä. Evästeiden käytön tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa kävijöiden käyttökokemusta sekä analysoida ja kehittää verkkosivujamme. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja hyödynnetään myös markkinointitoimenpiteiden kohdentamisessa, optimoinnissa sekä kehittämisessä.

Käyttäjä voi koska tahansa estää evästeiden käytön oman selaimen asetuksista. Tallennetut evästeet voi myös poistaa. Sivustomme kaikki toiminnot eivät välttämättä kuitenkaan toimi mikäli evästeiden käyttö on estetty.

Käyttämämme evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.