MATKAN AJANKOHTA: MATKAN KESTO: 
13.-17.6.2018 keskiviikko-sunnuntai

OK-Matkojen lisä- ja erityisehdot erikoismatkoilla

RONDO-LEHDEN OOPPERA- JA KONSERTTIMATKA BERLIINIIN 13.-17.6.2018

MAKSU- JA VARAUSEHDOT

Matkan erityisluonteen (reittilentojen, majoituksen ja matkaohjelmien poikkeukselliset määräykset ja ehdot/ Yleiset valmismatkaehdot 1.3) vuoksi sovellamme Yleisten valmismatkaehtojen kohdista 4. ja 5.1. sekä 8. poikkeavia peruutus- ja muutosehtoja peruutuksen tai muutoksen syystä riippumatta. Varattua ja maksettua matkaa ei yleensä voi muuttaa tai perua kuluitta.

MAKSUEHDOT
• Varausmaksu 600 € /henkilö suoritetaan 3 vrk:n kuluessa varauksesta.
• Loppumaksu suoritetaan viimeistään 12.4.2018. Jos matka varataan 12.4.2018 tai myöhemmin, on koko matkan hinta suoritettava heti. Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa matkasopimus, mikäli matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa viimeistään sovittuna maksupäivänä.

PERUUTUS- JA MUUTOSEHDOT

Matkustaja voi peruuttaa matkan ennen matkan alkua ilman erityistä syytä seuraavasti:

• peruutus 18.1.2018 mennessä -> peruutuskulut ovat 400 € /henkilö
• peruutus 19.1. – 12.4.2018 -> peruutuskulut ovat 600 € /henkilö
• peruutus 13.4. – 2.5.2018 -> peruutuskulut ovat 60 % matkan hinnasta/hlö
• peruutus 3.5.2018 tai myöhemmin -> peruutuskulut ovat 100 % eli koko matkan hinta.

Matkustajan oikeus peruuttaa matka erityisestä syystä – äkillinen sairastapaus tai muu vakava tapahtuma

• Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma, hänellä on valmismatkalain 15 §:n 1
momentin 3 kohdan ja Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 5.1. mukainen oikeus peruuttaa matka.
Sovellamme matkapakettiemme osalta valmismatkalain 15 §:n 2 momenttia, jonka mukaan
matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista
toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista matkanjärjestäjällä ei ole
hinnanpalautusoikeutta (esim. lennot, majoituspalvelut ja muut matkajärjestelyt). Matkanjärjestäjällä
on oikeus periä todelliset alihankkijan kulut sekä matkanjärjestäjän palveluhinnaston mukaiset
toimistokulut (200 €/henkilö).

• Matkanjärjestäjä ei sen sijaan ole oikeutettu korvaukseen esimerkiksi menettämästään liikevoitosta.
Matkustajan on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä matkanjärjestäjälle. Matkalle lähdön este on
osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella poliisitutkintapöytäkirjalla tai
vakuutusyhtiön lausunnolla.

• Kehotamme matkustajia ottamaan peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen sekä tarkistamaan
peruutusturvaehtokohdan varsinkin, jos kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus.

Matkustajan oikeus muuttaa sopimusta ja luovuttaa se toiselle

• Reittilentojen lipunkirjoitus tapahtuu hyvissä ajoin ennen matkaa ja useimmat lentolipputyypit eivät
salli takaisinmaksua lipunkirjoituksen jälkeen muutos- tai peruutustilanteissa. Hotellien ja
matkaohjelmien muutos- tai peruutusäännöt vaihtelevat alihankkijasta riippuen.
Takaisinmaksurajoitukset ja peruutusäännöt ovat huomattavasti Yleisiä valmismatkaehtoja
tiukemmat.

• Matkanjärjestäjä veloittaa asiakkaalta reittilennon/hotellin/matkaohjelman muutoksesta tai
peruuttamisesta aiheutuneet alihankkijoiden veloittamat kulut sekä muutoksen tai peruutuksen
työvaiheiden käsittelystä aiheutuneet kohtuulliset kulut (vähintään toimistokulut 200 €/henkilö).

• Kehotamme matkustajia ottamaan peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen sekä tarkistamaan
muutos- ja peruutusturvaehtokohdan varsinkin, jos kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin
sidottu vakuutus.

TAKAISINMAKSUT
Matkustajalla ei ole oikeutta takaisinmaksuun käyttämättä jättämistään palveluista.

LISÄPALVELUT
Matkaan lisäpalveluina liitettävät tapahtumaliput tai- ilmoittautumiset sekä asiakkaan pyynnöstä erikseen tilatut
muut lisäpalvelut on maksettava kokonaisuudessaan varausmaksun tai lisäpalvelutilauksen yhteydessä.
Lisäpalvelutilaus on heti sitova, ja peruutuskulut ovat peruutuksen syystä riippumatta 100 %. Matkanjärjestäjä ei
vastaa tapahtuman peruuntumisesta, tapahtumajärjestelyjen vaihtumisesta, ajankohdan tai paikan muuttumisesta
tai virheistä tapahtumaohjelmassa eikä edellä mainittujen epäkohtien asiakkaille aiheuttamista vahingoista tai
kustannuksista. Lisäpalveluista peritään palveluhinnaston mukaiset maksut.

HOTELLIN VAIHTUMINEN
Matkanjärjestäjällä on oikeus vaihtaa hotelli toiseen vastaavantasoiseen tai parempaan hotelliin ilman velvollisuutta
hinnan alennukseen tai korvaukseen.

OPPAAN SAIRASTUMINEN
Suomenkielisen oppaan sairastuessa äkillisesti kohteessa pidätämme oikeuden vaihtaa suomenkielinen oppaamme englanninkieliseen, mikäli toista suomenkielistä opasta ei ole saatavilla.

HINNOITTELUPERUSTE
Hinnat ovat sitoumuksetta perustuen 26.10.2017 voimassa olleisiin tietoihin, aikatauluihin ja hintoihin. Varaamme
oikeuden muuttaa matkan hintaa Yleisten valmismatkaehtohjen kohdan 9. mukaisesti. Lopulliseen hintaan voivat
vaikuttaa verojen ja julkisten maksujen, kuljetus- ja/tai kohdekustannusten muutokset. Kuluttaja-asiamiehen
antamien ohjeiden mukaan hinta tarkistetaan 6 viikkoa ennen matkan alkua.

MATKUSTUSASIAKIRJA
Matkustaja hankkii itse omalla kustannuksellaan matkalle tarvittavat matkustusasiakirjat ja viisumin/matkustusluvan.
Matkanjärjestäjä ei vastaa matkustajalle aiheutuneista vahingoista, mikäli matka estyy tai keskeytyy puutteellisten
matkustusasiakirjojen tai viisumin/matkustusluvan epäämisen johdosta.

SOPIMUSEHTOJEN MUUTOS
Erikoismatkojen toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkustajia. Matkanjärjestäjällä on yleisten valmismatkaehtojen kohdan 12.1. perusteella oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamiseen edellyttämää matkustajamäärää. Peruuttamisesta OK-Matkat ilmoittaa tällöin viimeistään 6 viikkoa ennen matkan alkua (muussa tapauksessa matka toteutuu ilman erillistä ilmoitusta). Matkanjärjestäjä varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimusehtoja ja muita tietoja ennen sopimuksen syntymistä. OK-Matkat ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista. OK-Matkoilla on oikeus tehdä ohjelmallisten matkojen matkaohjelmiin muutoksia, jotka eivät olennaisesti vaikuta matkan sisältöön.

VASTUULLINEN MATKANJÄRJESTÄJÄ
OK-MATKAT Oy Ltd
Uudenmaankatu 16 A (5. kerros), 00120 Helsinki
Puhelin: 09-2510 2050
myynti@okmatkat.fi
www.okmatkat.fi
Y-tunnus: 2815557-3
KKV rekisterinumero: 451/17/MjMv

Ehdot ovat päivitetty 26.10.2017 ja ovat voimassa toistaiseksi. Voimassaolevat ehdot ovat tarkistettavissa
verkkopalvelustamme sekä toimistostamme.

Lue esitettämme 

Vuoden 2022 esitteemme ilmestyy loppuvuodesta.
Vuoden 2021 matkat löydät nettisivuiltamme.

Uutuudet 2021

Tässä esimerkkejä tämän vuoden uutuuksistamme:

Ajankohtaista

22.03.2021
Toimistomme maalis- ja huhtikuun aukioloajat
10.12.2020
Puhelinnumeromme on muuttunut
23.10.2020
Olemme muuttaneet osoitteeseen Hämeentie 31 A
15.09.2020
Vuoden 2021 matkoja myynnissä!