MATKAN AJANKOHTA: MATKAN KESTO: 
8.-11.5.2014 3 yötä ja 4 päivää 

OK-Matkojen erityisehdot /Toukokuun kohde: Kuninkaallinen Edinburgh

 MAKSU- JA VARAUSEHDOT
Matkapakettiemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen
varaus – ja myyntiehdot) sekä poikkeuksellisten majoitusehtojen vuoksi sovellamme Yleisistä
valmismatkaehdoista poikkeavia oheisia lisä- ja erityisehtoja.

MAKSUEHDOT
Varausmaksu 200 € /hlö suoritetaan 3 vrk:n kuluessa varauksesta, mikäli varausvaiheessa ei toisin ilmoiteta.
Loppumaksu suoritetaan viimeistään 45 vrk ennen matkan alkua.
Jos matka varataan alle 45 vrk ennen matkan alkua, on koko matkan hinta suoritettava heti. Matkanjärjestäjällä
on oikeus purkaa matkasopimus, mikäli matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa viimeistään sovittuna
maksupäivänä.

VARAUSEHDOT
Matka katsotaan varatuksi ja molempia osapuolia sitovaksi vasta kun varausmaksu on maksettu.
 
PERUUTUSEHDOT
• peruutus viimeistään 45 vrk ennen matkan alkua ->peruutuskuluina peritään toimistokulut 100 € /hlö
• peruutus 44–35 vrk ennen matkan alkua ->peruutuskulut ovat 200 € /hlö.
• peruutus 34– 15 vrk ennen matkan alkua ->peruutuskulut ovat 30 % matkan hinnasta.
• peruutus 14 vrk – 48 tuntia ennen matkan alkua ->peruutuskulut ovat 50 % matkan hinnasta.
• peruutus myöhemmin kuin 48 tuntia ennen matkan alkua ->peruutuskulut ovat 100 % matkan hinnasta.

Mikäli joku kahden hengen huoneen varanneista peruuttaa matkansa, veloitetaan yhden hengen
huoneen lisämaksu.

Käyttämättä jääneistä palveluista ei suoriteta takaisinmaksua. Matkaan lisäpalveluna liitettävät
tapahtumaliput sekä asiakkaan pyynnöstä tilatut lisäpalvelut ovat heti sitovia ja ne on maksettava
varausmaksun tai lisäpalvelutilauksen yhteydessä. Lisäpalvelutilaus on heti sitova ja peruutuskulut
peruutuksen syystä riippumatta ovat 100 %. Matkanjärjestäjä ei vastaa tapahtuman peruuntumisesta,
tapahtumajärjestelyjen vaihtumisesta, ajankohdan tai paikan muuttumisesta tai virheistä
tapahtumaohjelmassa eikä edellä mainittujen epäkohtien asiakkaille mahdollisesti aiheutuneista
vahingoista tai kustannuksista.
 
Myös sairastapauksissa noudatamme yllämainittuja peruutusehtoja. Lääkärintodistus matkanjärjestäjälle ei
vapauta yllä mainituista peruutuskuluista.
Suosittelemme matkustajia ottamaan peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen sekä tarkistamaan
peruutusturvaehtokohdan, varsinkin jos kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus.
Matkavakuutuksen voit varata kätevästi jo matkavarauksen yhteydessä.

MATKUSTAJAN OIKEUS PERUUTTAA MATKA ERITYISESTÄ SYYSTÄ – ÄKILLINEN SAIRASTAPAUS TAI
MUU VAKAVA TAPAHTUMA
Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma, hänellä on valmismatkalain 15 §:n 1 momentin 3
kohdan ja Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 5.1. mukainen oikeus peruuttaa matka. Sovellamme
matkapakettiemme osalta valmismatkalain 15 §:n 2 momenttia, jonka mukaan matkanjärjestäjällä on oikeus periä
kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksetuista
palveluista, joista matkanjärjestäjällä ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. lennot, majoituspalvelut sekä muut
matkajärjestelyt). Matkanjärjestäjä ei sen sijaan ole oikeutettu korvaukseen esimerkiksi menettämästään
liikevoitosta. Matkustajan on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä matkanjärjestäjälle. Matkalle lähdön este on
osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisitutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön
lausunnolla.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY
Matkapaketin hintaan sisältyvät palvelut käyvät ilmi esitteestä, verkkopalvelustamme sekä matkavarauksen
yhteydessä.

AVOIN KAUPPA
Avoin kauppa ei ole voimassa.

TOIMISTOKULUT
Yleisten valmismatkaehtojen mukaisesti peruutuksista tai muista vastaavista muutoksista peritään
toimistokuluina 100 €/hlö.

VARAUSMAKSU

Puhelimitse tai toimistosta varatuista matkapaketeista peritään 15 € varausmaksu/varaus. Verkkopalvelumme
kautta varatuista matkapaketeista ei peritä varausmaksua.

VARAUSMUUTOS
Matkustajalla on oikeus viimeistään 45 vrk ennen matkan alkua muuttaa sopimusta ja luovuttaa se toiselle
henkilölle maksamalla toimistokulujen 100 €/hlö lisäksi kuljetusyhtiön veloittamat kulut muutoksesta,
peruutuksesta, nimenmuutoksesta ja/tai –korjauksesta.

YKSIN MATKUSTAVAT
Yksin matkustavan on maksettava yhden hengen hytin/huoneen lisämaksu.

TARJOUKSET JA EDUT
Matkanjärjestäjällä in oikeus alentaa esitteessä mainittuja hintoja. Alennetut hinnat ja edut ovat voimassa siitä
hetkestä alkaen, kun ne ilmoitetaan eivätkä ne koske aiemmin varattuja matkoja. Alennushintaisia matkoja on
aina rajoitettu määrä.

HOTELLIN VAIHTUMINEN
Matkanjärjestäjällä on oikeus vaihtaa matkavaraus vastaavantasoiseen tai parempaan hotelliin ilman
velvollisuutta hinnan alennukseen tai korvaukseen.

OPPAAN SAIRASTUMINEN
Suomenkielisen oppaan sairastuessa äkillisesti kohteessa pidätämme oikeuden vaihtaa suomenkielinen
retkioppaamme englanninkieliseen, mikäli toista suomenkielistä opasta ei ole saatavilla.

MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUS PERUA MATKA
Erikoismatkojen toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkustajia. Matkanjärjestäjällä on yleisten
valmismatkaehtojen kohdan 11.1. perusteella oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen
toteuttamiseen edellyttämää matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan tällöin viimeistään 21 vrk ennen
matkan alkua. OK-Matkat ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista. OK- Matkoilla on oikeus
tehdä ohjelmallisten matkojen matkaohjelmiin muutoksia, jotka eivät olennaisesti vaikuta matkan sisältöön.

Hinnat ovat sitoumuksetta perustuen 4.2.2014 voimassa olleisiin tietoihin, aikatauluihin, hintoihin ja
valuuttakursseihin. Varaamme oikeuden muuttaa matkan hintaa Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 9.
mukaisesti. Matkan lopulliseen hintaan voivat vaikuttaa valuuttakurssien muutokset, verojen ja julkisten maksujen
sekä kuljetus- ja/tai kohdekustannusten muutokset. Kuluttaja-asiamiehen antamien ohjeiden mukaan
hinnanmuutosta laskettaessa verrataan matkan hinnoittelukurssia ja 6 viikkoa ennen matkaa voimassa ollutta
valuuttakurssia.

2/2014

Lue esitettämme 

Vuoden 2022 esitteemme ilmestyy loppuvuodesta.
Vuoden 2021 matkat löydät nettisivuiltamme.

Uutuudet 2021

Tässä esimerkkejä tämän vuoden uutuuksistamme:

Ajankohtaista

23.04.2021
Toimistomme huhti- ja toukokuun aukioloajat
10.12.2020
Puhelinnumeromme on muuttunut
23.10.2020
Olemme muuttaneet osoitteeseen Hämeentie 31 A
15.09.2020
Vuoden 2021 matkoja myynnissä!